VİDEOLAR

Sunum ve Toplantılar

Sunum ve Toplantılar

C2. KONGRE VEYA SEMPOZYUM GÖREVLERİ

 

1. Pelvic Floor Function and Dysfunction Symposium, Sempozyum Başkanlığı, 22-23 Eylül 2010, Edirne.

2. 1. Balkan Pelvik Taban Hastalıkları Sempozyumu, Kongre Sekreterliği, 1-3 Mart 2011, Edirne.

3. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile planlaması Kongresi, Bilimsel kurul üyeliği ve konuşmacı Konu: Osteoporoz tedavileri, 19-22 Nisan 2007, Ankara.

4. 7. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile planlaması Kongresi, (konuşmacı). Konu: Sistemik Hastalıklarda Kontrasepsiyon, 22-25 Nisan 2009, Ankara.

5. IV. Uluslar arası Üreme sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22 Nisan 2005, Ankara. Serbest bildiriler (Oturum Başkanlığı)

6. III. Ürojinekolji mezuniyet sonrası kursu, ‘Türkiye’de Ürojinekoloji’ başlıklı yuvarlak masa oturumu (konuşmacı) İstanbul Tıp Fakültesi, 22 Şubat 2001, İstanbul.

7. V. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, (Konuşmacı) Konu: Ürojinekolojide yaşam kalitesi ve semptomların değerlendirilmesi.16-21 Mayıs 2006, Antalya.

8. V. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Ürojinekoloji kursu (konuşmacı) Konu: Ürodinamik inceleme. Ne zaman? Nasıl? 16-21 Mayıs 2006, Antalya.

9. TÜJD Üriner inkontinans sempozyumu, (Konuşmacı) Konu: POP olgularının değerlendirilimi ve evreleme, 16 Kasım 2006, İstanbul.        

 

10. TJOD Edirne Bölge toplantısı (konuşmacı) Konu: Osteoporozda güncel tedaviler: Nezaman bekleme ne zaman medikasyon. 10 Haziran 2007, İstanbul.

11. TJOD Trabzon bölge toplantısı (Konuşmacı) Konu: Üriner inkontinanslı hasta değerlendirme; klinik ve laboratuar testleri. 9 Eylül 2007, Trabzon.

12. TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu, Ürojinekoloji kursu. (Konuşmacı) Konu: Ürojinekolojide yaşam kalitesi ve semptomların değerlendirilmesi. 25 Ekim 2007, Antalya.

13. TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu, (Konuşmacı) Konu: Ürojinekolojide yaşam kalitesi ve semptomların değerlendirilmesi. 29 Ekim 2007, Antalya.

14. I. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. (Konuşmacı) Konu: Üriner inkontinansda davranışsal tedavi yöntemleri, 30 Ekim- 3 Kasım 2007, Antalya.

15. TJOD-Edirne Bölge Toplantısı (Konuşmacı) Konu: HPV aşıları-Son veriler, 2.12.2007, Lüleburgaz, Kırklareli.

16. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, (Konuşmacı) Konu. Üriner inkontinansda minimal değerlendirme nasıl olmalı? 14-19 Mayıs 2008, Antalya.

17. TJOD Sempozyumu, (Konuşmacı) Konu: Pelvik sarkmalar ve tedavileri, güncel yaklaşım. 22 Kasım 2008, Ankara.

18. TJOD-İstanbul Şubesi, Ürojinekoloji kursu, (Konuşmacı) Konu:Vajinal histerektomi sonrasında kafa uygulanacak askı yöntemleri, 27 Aralık 2008, İstanbul.

19.  7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, (Konuşmacı ve Kurs eğitmeni)

Konu. Üriner inkontinansda semptomların değerlendirilmesi ve hayat kalitesi,

14-19 Mayıs 2009, Kıbrıs.

20. TJOD-Edirne şubesi bölgesel toplantısı- Ürojinekoloji ve pelvik taban (konuşmacı) Konu: Histerektomi sonrası kaf prolapsuslarından korunulabilir mi?

7 Haziran 2009, Edirne.

21. IV. Ulusal Ürojinekoloji kongresi, (Konuşmacı)

Konu: Gizli üriner inkontinansda tanı ve yaklaşım. 21-24 Ekim 2009, İstanbul.

22. Pelvik organ prolapsus tedavisinde cerrahi kit (Prolift+M) kullanım kursu, (Konuşmacı) Konu: Prolapsus cerrahisine yönelik pelvik anatomi. 21-22 Ocak 2010, İstanbul.

 23. Ürojinekoloji tartışmalı konular sempozyumu (Konuşmacı)

Konu: Genç bayanlarda prolapsus tedavisi olgu sunumu, 23-24 Ocak 2010, İstanbul

24. Jinekolojik endoskopi sempozyumu ve çalıştayı  (Kurs eğitimiı)

Konu: Üriner inkontinanslı hastanın değerlendirilmesi, 11 Şubat 2010, Bursa.

25. Jinekolojik endoskopi sempozyumu ve çalıştayı  (Kongre panelist)

Konu: Üriner inkontinanslı hastanın değerlendirilmesi, 12 Şubat 2010, Bursa.

26. Stress üriner inkontinans ve pelvik organ prolapsusu  cerrahisinde yeni teknikler kursu (kurs eğiticisi) Konu:Mesch tedavi komplikasyonları, koruyucu tedbirler nelerdir? 04-05 Mart 2010, İstanbul

 

27. Tekirdağ birinci basamak eğitim günleri (Konuşmacı)

Konu: Genital kanserler, 16-18 Nisan 2010, Tekirdağ

28. 8. TJOD Ulusal kongresi (Konuşmacı)

Konu: Prolapsus olguların cerrahi tedavisi; vajinal yaklaşım, 18-22 Mayıs 2010, Antalya 

29.  Pelvik tabanın gebelik ve doğumda korunması- Mültidisipliner yaklaşım kursu (konuşmacı) Konu: Ürojinekoloji nedir? Pelvik taban ve pelvik organların anatomisi

23-25 Eylül 2010, İstanbul

30.  Ürojinekolojide güncel yaklaşımlar ve cerrahi uygulamalar kursu (konuşmacı)

Konu: Pelvik taban onarımının hangi olgularda meş kullanalım? 3-4 Aralık  2010, Ankara.

31.  TJOD Edirne Şubesi Toplantısı (Konuşmacı) Konu: Prolapsus vakalarına yaklaşım, obliteratif yöntemler, 27 Şubat 2011, Çerkezköy / Tekirdağ

32.  İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum günleri toplantısı (konuşmacı)

Konu: Üriner inkontinansda farmakolojik tedavi. Hangi tedavi ne kadar gerçek?

11-13 Mart 2011, İstanbul

33.  Deney hayvanları kullanım sertifikası kursu (Kurs Eğitmeni). Konu: Deneysel araştırmalarda kullanılan hayvan modelleri. 14 Şubat-11 Mayıs 2011, Edirne.

34.  9.ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresine (konuşmacı )

Konu : Prolapsus cerrahide obliteratif yöntemler, 18-23 Mayıs 2011 Antalya.

35.  5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Ürojinekoloji kursu (Konuşmacı). Konu: Hasta Değerlendirme, 19-21 Ekim 2011, İstanbul.

36. Palandöken Kadın Doğum Kongresi (Konuşmacı)

Konu: POP’da konservatif tedavinin rolü, 1-4 Mart 2012, Erzurum

37. TJOD Edirne Bölge toplantısı. Toplantı koordinatörü, Oturum Başkanlığı.

10 Haziran 2007, İstanbul.

38. TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu, Ürojinekoloji kursu. Oturum Başkanlığı,

25 Ekim 2007, Antalya.

39. I. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. Oturum Başkanlığı,

30 Ekim- 3 Kasım 2007, Antalya.

40. Ürojinekolojide Güncel yaklaşımlar ve cerrahi uygulamalar kursu. Oturum Başkanlığı, 3-4 Aralık 2010, Ankara.

41. TÜBAP Bilimsel araştırmalara giriş seminerleri (Koordinasyon ve moderatör)

26 Şubat 2011, Edirne

Prof.Dr. Petek Balkanlı

Kadın Hastalıkları ve doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak, menopoz ve osteoporozdan, riskli ve normal gebeliklerin takibine, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisine kadar pek çok alanda hizmet veriliyor.


Bu Makale 55 Okunmuştur

Yorumlarınız

    Yorum Yapılmamış !

Sorunu Gönderin

Konuyla ilgili sorularınızı buradan bize gönderin en kısa sürede cevaplayacağız.