VİDEOLAR

Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar

B-3. ISBN numarası, internette ulaşılabilir web adresi ve yayınevinin adresini içeren ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış veya yayınlanması kabul edilmiş

B-3.a. Kitaplarda bölüm yazarlığı

B-3.a.1. M Walters, P Balkanlı Kaplan. ”Transvajinal İğne Süspansiyonları”. Ürojinekoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları. Haldun G (Eds.), Chapter 20; sayfa 173-184, Ankara, Güneş Kitabevi, 2008.

B-3.a.2. P Balkanlı Kaplan. ”Pelvik taban rekonstruksiyonunda biyomateryeller ve sentetik meshler”. Chapter 57, In: Temel Ürojinekoloji, Ed.: Önay Yalçın, Nobel Tıp Kitabevi, 2009.

 

B-3.b. Çeviri kitaplarda bölüm yazarlığı

B-3.b.1. P Balkanlı Kaplan,  B Tıraş. “Uzun Etkili Kontrasepsiyon Yöntemleri”. In: Speroff L, Fritz MA (Eds). “Clinical Gynecologic Endocrinology & Infertility”. In: Klinik Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite, , Erk A, Demirtaş F (Çeviri Eds.), Chapter 24, 7. baskı, Sayfa 950-973, Ankara, Nobel Tıp Kitabevi, 2006.

 

B-3.b.2. P Balkanlı Kaplan, N Ahmet. ”Tiroid Hastalıkları”, Ed: AP Kenyon, C Nelson-Piercy, Chapter 46, In: “High risk pregnancy”, Jones D, Ster P, Weiner C, Gonik B (Eds.), Haldun G (Çeviri Ed.), Sayfa: 1005-17, Ankara, 3. baskı Güneş Kitabevi, 2006.

 

B-3.b.3. P Kaplan (Yardımcı çevirmen). Temel Bilgiler. In: Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi. Ed: Önay Yalçın. S Siddishi, JS Hardesty. Türkiye klinikleri, 2007.

 

B-3.b.4. A Aybatlı, P Balkanlı Kaplan. ”Gebelikte görülen infeksiyon hastalıklarının Ultrasonografik özellikleri” Ed: Ebherhard Merz, In: Obstetri ve Jinekolojide USG. 1. Baskı, Volüm 1, sayfa 375-81, Güneş Kitabevi, 2009.

 

B-3.b.5. BC Koyuncu, P Balkanlı Kaplan. ”Vulva ve Vajenin benign hastalıkları” Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ’Current Diagnosis and Treatment’ serisi, In Güncel Obstetri ve Jinekoloji tanı ve tedavi’, Chapter 37, 11. baskı, sayfa 506-23, Güneş Kitabevi, 2009.

 

B-6. Ulusal hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makale Yazarlığı

 

B-6.1.  P Balkanlı Kaplan, NC Sayın, F Güçer, MA Yüce, T Yardım. “Hormon Replasmanının Kardiyovasküler Hastalık Hemostatik Risk Faktörleri Üzerine Etkileri”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 14: 155-160 (2000).

 

B-6.2.  NC Sayın, P Balkanlı Kaplan, F Güçer, MA Yüce, M Özkök, T Yardım. “Abortus İmminens Vakalarında CA 125, α-Fetoprotein, β-HCG, Östradiol ve Progesteron’un Prognostik Değeri”, Türk Fertilite Dergisi, 8: 261-272 (2000).

 

B-6.3.  NC Sayın, P Balkanlı Kaplan, FG Varol, T Yardım. “Abortus İmminens Olgularında Chlamydia Trachomatis Enfeksiyonu İnsidansı”, Jinekoloji ve ObstetrikDergisi, 14: 213-217 (2000).

 

B-6.4.  F Güçer, M Yüksel, F Varol, A Yüce, P Balkanlı-Kaplan, TF Çermik, T Yardım. “Preterm eylem ve normal doğumda maternel serum IL-6 seviyeleri”, Türkiye Klinikleri Gynecol Obst, 11: 68-72 (2001).

 

B-6.5.  F Güçer, P Balkanlı Kaplan, NC Sayın, T Canda, MA Yüce, T Yardım. “Olgularımızda gebelik öncesi ve gebelikte folik asit kullanımı”, Türk Fertilite Dergisi, 9: 251-257 (2001).

 

B-6.6. T Yardım, P Balkanlı-Kaplan, F Güçer, M Yüce. “Tension-free vajinal tape operasyonu sonuçlarımız”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 13: 146-148 (2003).

 

B-6.7P Balkanlı-Kaplan, HA Bağrıyanık, F Güçer, T Canda, O Yılmaz, MA Yüce. “Effects of Raloxifene co-administration on bone histomorphometric changes in rats treated with GnRHa”, Gynecol Obstet Reprod Med, 11: 99-102 (2005).

 

B-6.8. MA Yüce, P Balkanlı-Kaplan, F Gucer, NC Sayın, M Yüksel.  “A comperative study of effects of tibolone, conjugated equine estrogen alone or combination with medroxyprogesterone acetate on plasma homocysteine levels in postmenopausal women”, Gynecol Obstet Reprod Med, 11: 189-193 (2005).

B-6.9. B Tokuç, P Balkanlı Kaplan, GÖ Balık, H Gül. “Trakya Üniversitesi hastanesi menopoz polikliniğine başvuran kadınlarda yaşam kalitesi”. Uzmanlık sonrası eğitim ve güncel gelişmeler dergisi, 3(4): 281-8 (2006).

B-6.10P Balkanlı Kaplan, G Özden, B Tokuç, MA Yüce. “ Postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavi süreci ve reprodüktif faktörlerin kemik mineral dansitesi üzerine etkileri”, Trakya Üniv Tıp Fak Derg, 24(1): 36-42 (2007).

 

B-6.11. G Yılmaz Aslan, MA Yüce, F Güçer, P Balkanlı Kaplan. “ Hirsutizm tedavisinde oral kontraseptif-spironolakton ve oral kontraseptif-siproteron asetat kombinasyonlarının karşılaştırılması”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, Yayına kabul.

 

B-6.12.  G Akgün, N Süt, P Balkanlı Kaplan. “40 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri”. Türkiye klinikleri Jinekolji ve Obstetrik Dergisi, 20(6): 378-86 (2010).

 

B-7. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanmış Derleme, teknik not, ve vaka takdimi yazarlığı

 

B-7.1. T Yardım, PB Kaplan. “Antenatal tespit edilen bir fetal hidronefroz olgusu”, Ultrasonografi dergisi, 2: 123-125 (1998).

 

B-7.2P Balkanlı Kaplan, T Yardım. “Doğum sonrası oluşan izole rektal laserasyonlar”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 10: 167-171 (2000).

 

B-7.3. BC Yalnız, F Güçer, P Balkanlı-Kaplan, S Bilgi, T Yardım. “OEIS Kompleksi (Omfalosel-mesane ekstrofisi- imperfore anüs-spinal defekt) ”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 11: 233-235 (2001).

 

B-7.4. R Duran, Ü Vatansever, B Acunaş, P Balkanlı-Kaplan. “Bir Amiyoplazia Konjenita vakası”, Çocuk Dergisi, 3: 225-227 (2003).

 

B-7.5P Balkanlı-Kaplan, F Güçer. “Erken evre endometrium kanserinde eksik cerrahi sonrası laparoskopik pelvik lenf nodu disseksiyonu”, Trakya Üniv Tıp Fak Derg, 22: 106-109 (2005).

 

B-7.6P Balkanlı Kaplan, B Can. “Aşırı aktif mesane ve tedavisi”. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Ürojinekoloji Özel Sayısı 48 (3): 24-34 (2007).

 

B-7.7P Balkanlı Kaplan, A Aybatlı. “Pelvik taban fonksiyonları ve fizyolojisi” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Pelvik Taban Hastalıkları ve Tedavisi Özel Sayısı,  2 (2): 8-18 (2009).

 

B-7.8. A Aybatlı, P Balkanlı. “In utero sodyum valproatea maruz kalan 13-14 haftalık omfalosel olgusu”. Zeynep Kamil Tıp Bülteni; 40-2:79-82 (2009).

 

B-7.9. A Aybatlı , P Balkanlı Kaplan. “Advanced stage Juvenile granulosa cell tumor of the ovary detected shorthly after term pregnancy”. Türk Onkoloji Dergisi., yayına kabul, 2009.

B-9. Ulusal bir cemiyet veya dernek tarafından, periyodik olarak, 1-4 yılda bir düzenlenen bilim hakem kurulu olan bir kongre veya sempozyumda,

B-9.d. Tam metni veya özeti yayınlanan poster bildiri yazarlığı

 

B-9.d.1. PB Kaplan, B Ceylan, T Yardım. “Norethindron içeren hormon replasmanının lipit metabolizmasına olan etkileri: oral ve transdermal”, Türk Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji ve Obstetri Kongresi. Antalya, 19-23 Mayıs 1999.

B-9.d.2.  F Güçer, P Kaplan, M Yüksel, A Yüce, M Türe, T Yardım. “Maternal serum Tumor necrosis factor-a in patients with preterm labor”, Maternal fetal tıp ve perinatoloji kongresi, İstanbul, 6-8 Nisan 2000.

B-9.d.3.  NC Sayın, F Gücer, MA Yüce, P Balkanlı-Kaplan, M Özkök, T Yardım. “Normal ağırlıklı polikistik over sendromlu (PCOS) ve polikistik over görünümlü (PCO) kadınlarda serum TNF-α düzeyleri”, TİVAK 2001-IX. İnfertilite ve Üreme Kongresi. Ankara, 27-29 Ekim 2001.

 

B-9.d.4. NC Sayın, P Balkanlı Kaplan, F Güçer, A Yüce, T Yardım. “Heterotopik intrauterin twin pregnancy: presentation of a case”, 'TİVAK 2001' 9. İnfertilite ve üreme kongresi, Ankara, 27-29 Ekim 2001.

 

B-9.d.5. P Balkanlı-Kaplan, F Gücer, NC Sayın, M Yüksel, MA Yüce, T Yardım. “Maternal serum cytokine levels in women with hyperemesis gravidarum”, TİVAK 2002-X. İnfertilite ve Üreme Kongresi. Ankara, 26-29 Ekim 2002.

 

B-9.d.6. T Yardım, P Balkanlı-Kaplan, F Güçer, MA Yüce. “Tension-free vajinal tape operasyonu sonuçlarımız”, 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 17-19 Nisan 2002.

 

B-9.d.7. F Güçer, PB Kaplan “Inkomplet cerrahi sonrası laparoskopik pelvik LND disseksiyonu”, IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 4-8 Mayıs 2004.

 

B-9.d.8. G Özden, P Balkanlı-Kaplan. “Kadın stress inkontinansının cerrahi tedavisinde Trans-obtrator tape (T.O.T.) uygulamasında kısa vadeli klinik sonuçlarımız”, 3. Ulusal Ürojinekoloji kongresi. İstanbul, 21-23 Eylül 2005.

 

B-9.d.9. P Balkanlı Kaplan, G Balık, A Tosun, B Tokuç, B Çakır. “Evaluation of the pelvic anatomical changes of the stress incontinant women after the trans-obtrator tape (TOT) procedure by using magnetic resonance imaging”. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006.

 

B-9.d.10. P Balkanlı Kaplan, A Aybatlı, F Güçer, MA Yüce. “Kemoterapi sonrası uzun dönem progresyonsuz seyretmekte olan beyin metaztazlı epithelial over kanseri olgumuz”. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs 2006.

 

B-9.d.11. N Kıyak, H Tezcanlı, P Balkanlı Kaplan. “Vajinal histerektomi sırasında yüksek sakrouterin süspansiyon ve Mc Call kuldoplastinin combine kullanımı: sonuçlar”. 1. Pelvik taban Hastalıkları ve İşeme bozuklukları kongresi, Antalya, 30 Ekim-3 Kasım 2007.

 

B-9.d.12. Aybatlı A, M Alicik, P Balkanlı Kaplan, NC Sayın. “Ektopik gebelik olgularında tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi”. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, , 14-19 Mayıs 2008.

 

B-9.d.13. Aybatlı A, P Balkanlı Kaplan. “In utero valproata maruz kalan 13-14 haftalık omfalosel olgusu: Vaka takdimi”. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs 2008.

 

B-9.d.14. Koyuncu BC, P Balkanlı Kaplan, M Kaplan. “Üriner disfonksiyona yol açan primer pelvic kist hidatik olgusu”. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.

 

B-9.d.15. Koyuncu BC, P Balkanlı Kaplan. “Batını tamamen dolduran ve bacakta staz ödemi oluşturan dev ovarial seröz kistadenom”. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.

 

B-9.d.16. Koyuncu BC, P Balkanlı Kaplan, MA Yüce. “Vajinal stroma kaynaklı leiyomyom olgusu”. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.

 

B-9.d.17. P Balkanlı Kaplan, U Usta, HA Inal, T Taştekin, B Tokuc. “Pelvik organ prolapsusu olan kadınlarda uterin ligamentler ve vajinal duvarın nöromuskuler morfometrisi”. IV. Ulusal Ürojinekoloji kongresi, İstanbul, 21-24 Ekim 2009.

 

B-9.d.18. P Kaplan, MA Yüce. “İleri düzey prolapsuslu kadınlarda vajinal obliteratif operasyon sonuçlarımız ve non-obliteratif yöntemler ile karşılaştırılması”. IV. Ulusal Ürojinekoloji kongresi, İstanbul, 21-24 Ekim 2009.

 

B-9.d.19. G Akgün, P Balkanlı Kaplan. “Trakya bölgesi 40 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve hayat kalitesine etkileri”. IV. Ulusal Ürojinekoloji kongresi, İstanbul, 21-24 Ekim 2009.

 

B-9.d.20. H Kahyaoğlu Süt, S Tekbaş, P Balkanlı Kaplan. “Aşırı aktif mesane sıklığı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi”. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 18-23 Mayıs 2010.

 

B-9.d.21. S Avcıoğlu Tekbaş, H Kahyaoğlu Süt, P Balkanlı Kaplan. “Jinekolojik kanser tanısı almış ve tedavi süresinde bulunan hastalarda yaşam kalitesi”. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 18-23 Mayıs 2010.

 

B-9.d.22. S Avcıoğlu Tekbaş, H Kahyaoğlu Süt, P Balkanlı Kaplan. “Jinekolojik cerrahi geçirmiş hastalarda operasyon sonrası kan tablosu değişimleri”. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 18-23 Mayıs 2010.

 

B-9.d.23. P Balkanlı Kaplan, H Kahyaoğlu Süt, N Süt. ”Correlation of luts severity between free-flow and cystometric bladder volumes”. 5. Ulusal ürojinekoloji kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.

 

B-9.d.24P Balkanlı Kaplan, H Kahyaoğlu-Süt, N Süt. ”Stres üriner inkontinansı olan kadınlarda üroflowmetrik veriler ile üretral basınç profilometri değerlerinin kolerasyonu” 5. Ulusal ürojinekoloji kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.

 

B-9.d.25. H Kahyaoğlu-Süt, P Balkanlı Kaplan. “Anterior vaginal duvar prolapsusu ile üriner semptomların ilişkisi” 5. Ulusal ürojinekoloji kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.

 

B-9.d.26. H Kahyaoğlu-Süt, P Balkanlı Kaplan. “ Anterior vaginal prolapsuslu olgularda üretral basınç profilometri” 5. Ulusal ürojinekoloji kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.

Prof.Dr. Petek Balkanlı

Kadın Hastalıkları ve doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak, menopoz ve osteoporozdan, riskli ve normal gebeliklerin takibine, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisine kadar pek çok alanda hizmet veriliyor.


Bu Makale 48 Okunmuştur

Yorumlarınız

    Yorum Yapılmamış !

Sorunu Gönderin

Konuyla ilgili sorularınızı buradan bize gönderin en kısa sürede cevaplayacağız.